Tervezés és kiválasztás

1. lépés  Felhasználási terület meghatározása

- Hol kerül alkalmazásra?
- Mi a feladata?
- Mi a célja?

2. lépés  Funkció meghatározása

- Mi a konkrét funkció?
- Hogyan biztosítható?

3.lépés  Követelmények meghatározása

- Jogszabály, szabvány, egyéb hivatalos előírás, specifikáció vonatkozik-e rá?
- Műszaki követelmények meghatározottak-e?
- Bizonylatolás előírásai?

4. lépés Fogadószerkezet és csatlakozási helyek meghatározása

- Alkalmas-e a kötél szerelésére?
- Kellő szilárdságú és merevségű?
- Csomópontok és átvezetések tervei rendelkezésre állnak?

5.lépés  Terhelések meghatározása

- Milyen a terhelés iránya?
- Mekkora a terhelés mértéke (speciális esetben a terhelési spektrum)?
- Statikus, dinamikus, illetve rendkívüli terhelésekkel kell-e számolni?
- Frekvencia, amplitúdó, lüktető vagy lengő terhelés van-e?
- Mekkora az előfeszítés és a nyúlás mértéke?

6.lépés  Kötél átmérőjének és szerkezetének meghatározása

- Korábban meghatározott követelményeknek megfelelő?
- Szilárdsági és nyúlási tulajdonságok figyelembe lettek véve?
- Fogadó és csatlakozási pontokhoz kerülő szerelvények méreteivel
  összhangba hozható?

7.lépés  Szerelhetőség és összeállíthatóság meghatározása

- Kötél - szerelvény - fogadószerkezet vonatkozásai

8.lépés  Szerelvények kiválasztása és anyagszükséglet meghatározása

- Építési méret, állíthatóság, szerelhetőség szempontjai

 


A tervezői tevékenységekről

Bármilyen acélsodrony köteles rendszer tervezése, részmegoldás kiválasztása, alkalmazása, terhelhetőségének, összeállításának, csomópontjainak, 
beépítési módjának meghatározása tervezői feladat és felelősség!

Az épített környezet szakági felelős tervezőjének a megvalósítandó rendszer jellemzőinek ismeretében és a vonatkozó előírások figyelembe vételével kell 
meghatároznia a kötélrendszer és fogadószerkezetének paramétereit, a kivitelezéshez, használatba vételhez és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges feltételeket.

Szintén a tervező feladata a fogadószerkezetek megfelelő tervezési szilárdságának és alkalmasságának biztosítása vagy ellenőrzése illetve a rögzítési, 
biztosítási és szerelhetőségi feltételek meghatározása.
A kivitelezői egyeztetések lehetőséget biztosítanak egyedi és speciális megoldások alkalmazására is, azonban biztonság és jogszerű beépíthetőség vonatkozásában 
dokumentált illetékes tervezői döntések és jóváhagyások szükségesek.

Azon tervezői feladatok esetében, ahol a kötélrendszer tervezéshez speciális ismeretek szükségesek, megfelelő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező
minősített gyártót, gyártói képviselőt, forgalmazót vagy „kivitelező szakcéget” kell bevonni a részlettervek, csomópontok, szerelési feltételek, stb. kidolgozásához.

ELŐÍRÁSOK

(Az acélsodrony köteles megoldások és rendszerek sok területen alkalmazhatók, az előírások és szabályok alábbi felsorolása nem teljes körű.
Az aktuális és érvényes szakterületi előírásokat az illetékes személyeknek - pl. a tervezőnek, a beruházónak
és más felelős személyeknek - kell mindig figyelembe vennie.)

Jogszabályok

(a Nemzeti Jogszabálytárban elérhetőek a dokumentumok – www.njt.hu)

Magyarországon az épített környezetre vonatkozó előírások törvényben és rendeletben meghatározottak. Ezen előírások vonatkozó szakaszait a kötélrendszerek esetében is figyelembe kell venni. Az előírások részben összeegyeztethetők, máshol eltérnek egyes európai szabályozásoktól. 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről - Építési törvény)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

Szabványok

(a Magyar Szabványügyi Testületnél elérhetőek a dokumentumok – www.mszt.hu)

acélsodrony kötelek 

MSZ EN 12385-4:2002+A1:2008  Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra

MSZ EN 12385-10:2003+A1:2008  Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra

kötélvégek - kötések 

MSZ EN 13411-3:2004+A1:2009 Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs kötélszemek /Terminations for steel wire ropes. Safety. Part 3: Ferrules and ferrule-securing/

MSZ EN 13411-8:2012  Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 8. rész: Sajtolt kapcsolatok és sajtolás /Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 8: Swage terminals and swaging/

Gyártói instrukciók

A gyártók valamint képviselőik és forgalmazóik elektronikusan, illetve nyomtatott katalógusokban dokumentált módon a termékekről és alkalmazhatósági feltételeikről tájékoztatást nyújtanak. 

Elérhetőségeink